Museumprojecten

Musea verzamelen, onderzoeken en presenteren. Bij elk van deze taken kan Artof ingezet worden. De ervaring met deze museumtaken is ook in andere organisaties toepasbaar; bedrijven, instellingen en overheden beheren vaak verzamelingen en allerlei culturele organisaties kiezen voor tentoonstellingen of educatieve activiteiten om hun verhaal te vertellen en hun doelen te bereiken.

Tentoonstellingen

Het maken van tentoonstellingen is een specialisme van Artof. Als conservator in Museum Land van Valkenburg maakte Rob Kooiman circa 120 tentoonstellingen, vooral over thema's uit de regionale kunst en geschiedenis. Deze productie leverde veel praktische ervaring en inhoudelijke kennis op. De kwaliteit van de tentoonstellingen ligt in de optimale inzet van de objecten en de ermee verbonden contextinformatie, het optimaal gebruik van de ruimte waarin de objecten tentoongesteld worden en de optimale aansluiting bij de kennis en belevingswereld van de beoogde bezoekers.