Plan herinrichting museum 't Stift

Museum 't Stift in Susteren is een schatkamer waar unieke en waardevolle objecten te zien zijn uit de geschiedenis van het voormalig klooster en de nog bestaande basiliek. Het betreft het oudste klooster van Nederland, gesticht door Willibrordus in de 8e eeuw. Later, in de 10e eeuw, werd het een stift een klooster voor adelijke vrouwen. Artof maakte een nieuw inhoudelijk verhaal en een plan voor een nieuwe inrichting.

De collectie bestaat vooral uit relieken, overblijfselen van heiligen of voorwerpen die met heiligen in aanraking zijn geweest. Deze relieken worden bewaard in kostbare houders, zoals met zilveren platen beslagen reliekschrijnen, gepolychromeerde reliekbustes en vergulde monstransen, uit de periode van de 8e tot de 20e eeuw. Daarnaast zijn er objecten en documenten die met de historie van de locatie te maken hebben: archeologische vondsten, documentatie van opgravingen, maquettes e.d.

De nieuwe presentatie belicht zowel de esthetische kwaliteiten van de relieken en reliekhouders als de religieuze en volkskundige context. De ondergrondse ruimte krijgt het aanzien van een crypte. Hierin worden de reliekhouders chronologisch opgesteld, zodat de ontwikkeling zichtbaar wordt. Diverse media tenslotte tonen de omgang met de relieken en de betekenis ervan in de loop der tijd.

De nieuwe opstelling richt zich niet alleen op de mensen die vertrouwd zijn met de rol en betekenis van relieken in de katholieke Kerk, maar benaderd de reliekenverering als universeel verschijnsel waarbij een persoon voor een grote groep mensen betekenis heeft en waarbij voorwerpen die verbonden zijn met deze persoon vereerd worden.

Het nieuwe plan voorziet ook in vernieuwing van verlichting, klimaatbeheersing, beveiliging en toegankelijkheid. Voor de uitwerking van de vormgeving werkt Artof samen met ontwerper Bart van den Boom.