Ontwerp inrichting tentoonstelling 'Stroomafwaarts'

Een tentoonstelling in opdracht van het Historiehuis in Roermond, looptijd van april tot augustus 2023. Voor deze tentoonstelling, met de titel  'Stroomafwaarts - Een geschiedenis van vondsten uit de Maas', maakten we een ontwerp voor de inrichting en werkten we samen met de conservator aan de opbouw. De opdrachtgever speelde met de idee om iets met een meanderende Maas te doen op de wanden. Hiermee zijn we verder gaan werken. We wilden met deze meanderende Maas de thema’s verbinden, maar ook van elkaar onderscheiden. Zo ontstond een golvende lijn en een landschap-achtige verbeelding, die over alle wanden van de tentoonstelling loopt.

 

Het onderscheid tussen de drie hoofdthema’s: oude vondsten, hedendaagse vondsten en een fototentoonstelling, werd gerealiseerd door het gebruik van drie verschillende kleuren. Alle kleuren verwijzen naar aarde, water en lucht. De subthema’s werden in enkele gevallen visueel gescheiden door aanpassingen in het ‘landschap’: doorsnede van een rivier, een stromende rivier en een overstromende rivier. Deze 'verbeeldende wanden' bieden de mogelijkheid om de objecten, foto’s en teksten speels te koppelen aan deze achtergrond en ze daarmee visueel en inhoudelijk te ondersteunen. Bovendien trekt deze vormgeving al op afstand de aandacht en draagt bij aan de aantrekkelijkheid.

Inhoudelijk is de tentoonstelling ook bijzonder. Er worden namelijk niet alleen Maasvondsten gepresenteerd uit prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog, maar ook hedendaagse vondsten. Zo zijn er schoenen te zien die door overstromingen zijn meegevoerd en aanstekers en blikjes die zijn gedumpt. Naar deze laatste vondsten wordt ook met een archeologische bril gekeken: waar komen ze vandaan? Hoe oud zijn ze? Op die manier wordt er vertelt over onze samenleving en kan archeologie bijgedragen aan de oplossing van het afvalprobleem. Een presentatie van foto’s met esthetische compositie van single-used plastic vormt een toegift aan de tentoonstelling.