Museumregistratie Maas Binnenvaart Museum

In een periode van ongeveer anderhalf jaar hebben wij het Maas Binnenvaart Museum in Maasbracht ondersteund, om te komen tot de registratie als Erkend Museum. Deze begeleiding heeft ertoe geleid dat het museum op 14 april 2021 werd opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Het Maas Binnenvaartmuseum wilde graag de stap maken naar een professioneel museum. Het wordt geheel gerund door vrijwilligers en had bij deze stap specifieke en deskundige ondersteuning op het terrein van het museumwerk. Om duidelijk te krijgen wat de gewenste registratie voor het museum zou betekenen is er eerst een scan gemaakt, waarbij de bestaande situatie naast de eisen van de Museumnorm 2020 is gelegd. Op basis daarvan werd de haalbaarheid met beschikbare mensen en middelen positief ingeschat.

De aandachtsgebieden bedrijfsvoering, collectie en publiek werden door het museum gekoppeld aan bestuursleden en (groepjes) vrijwillige medewerkers. Wij ondersteunden hen door met hen te overleggen, in het museum of op afstand, en leverden de benodigde informatie en legden uit hoe deze te interpreteren. Wij hielpen bij de opzet van professioneel collectiebeheer en schreven mee aan plannen, met name een collectieplan en een calamiteitenplan.