Oral History Project

In opdracht van Streekmuseum Stevensweert/ Ohé en Laak werd in 2016 de lokale geschiedenis van de lokale zand- en grindwinning opgetekend uit de monden van de direct betrokkenen. Deze winning vond plaats in de tweede helft van de 20e eeuw. De reden voor opdrachtgever om dat te doen, was dat er op dat moment nog veel betrokkenen uit eigen ervaring hierover konden vertellen. Dat wilde men graag vastleggen. Wij hebben voorbereidend research gedaan, een vragenlijst opgesteld. Daarna zijn acht betrokkenen geïnterviewd en zijn de interviews op verzoek uitgeschreven. De zand- en grindwinning in Stevensweert en Ohé en Laak lag op dat moment gevoelig in de gemeenschap, omdat deze enerzijds een broodwinning betekende, maar anderzijds een aantasting van het dorpsgezicht.