De kleurrijke wereld van Hans Truijen

Overzichtstentoonstelling met audiotour in opdracht van Museum Land van Valkenburg. Openstelling 18 maart 2018 t/m 3 juni 2018. Over leven en werk van beeldend kunstenaar Hans Truijen (Soerabaja 1928 - Klimmen 2005) is veel te vertellen. Publicaties en de familie zijn daarbij belangrijke bronnen. Zo ontstond al vroeg het idee om de tentoonstelling met een audiotour te begeleiden.

Research voor tentoonstelling en audiotour leidde tot de keuze voor een thematisch-chronologische opzet. Sommige thema's in zijn werk komen in alle perioden terug, zoals 'jazz', 'dromen en herinneringen' en 'Atty' (zijn vrouw). Enkele grote monumentale werken vormen een thema op zichzelf, zoals 'de glas-in-loodramen voor de Martinuskerk' en 'de beschildering van de Catharinakapel'.

Bij enkele monumentale werken is met de plaatsing van wanden of de toevoeging van stoelen, een verwijzing gemaakt naar de oorspronkelijke context van deze werken. Bij de collagewand voor een trefcentrum is een 'bar-opstelling' gemaakt. Een werkmaquette is in een 'atelier-opstelling' geplaatst en twee losstaande wanden verwijzen naar de vorm van de ruimte waarvoor twee glas-in-loodramen oorspronkelijk gemaakt zijn.