'Een schat aan scherven'

"Een schat aan scherven - Glasschilderkunst in Roermond tot 1600', Historiehuis Roermond, 7 juni 2019 t/m 5 jan 2020. In deze expositie is het gebrandschilderd glas te zien dat in 2009 werd aangetroffen bij werkzaamheden in Roermond, de grootste archeologische glasvondst ooit in de Benelux. Deze glasvondst werpt een nieuw licht op de geschiedenis van de glasschilderkunst in de middeleeuwen en de zestiende eeuw.

De glasfragmenten zijn schoongemaakt, onderzocht, waar mogelijk weer samengevoegd en soms versterkt met een kunstglasplaatje. De resultaten van het onderzoek, die leidden tot datering en informatie over techniek, voorstelling en gebruik, worden gepresenteerd in deze expositie.

Voor de inrichting is gebruik gemaakt van ledpanelen van 60 x 60 cm. Deze maat is vervolgens als eenheid gebruikt voor de opbouw van speciale vitrinekasten. De op kunstglas bevestigde fragmenten konden verticaal gepresenteerd worden. Het exposeren van de fragmenten, maar zeker van een aantal zeldzame complete ruitjes, in bruikleen genomen van collecties in Belgiƫ en Nederland, stelde speciale eisen aan bevestiging, ondersteuning, temperatuur en bescherming.

De kleuren van de wanden zijn gebaseerd op een van de oudste middelen om glas te beschilderen: zilvergeel. Dit zilvergeel kent schakeringen van lichtgeel tot donkerbruin. De lichtste van de drie ruimten kreeg de donkerste kleur en andersom, als compensatie voor de contrastwerking in de vitrinekasten.