Tentoonstellingsplan nieuwe presentatie Leudalmuseum

In de periode medio 2015 tot begin 2017 werkte ARTOF aan een uitgewerkt plan voor de nieuwe presentatie van het Leudalmuseum in Haelen. Met input van deskundigen, verbonden aan het museum en allen vrijwilligers, werd op basis van de beschikbare collecties en collectiestukken enerzijds en de daarmee verbonden verhalen en aanwezige kennis anderzijds, een gedetailleerd en vooral inhoudelijk plan ontwikkeld.

 

 

Eerder maakte interieur- en architectuurbureau Heer & Meester een ruimtelijk ontwerp. De gedetailleerde invulling van dit ontwerp, met gebruikmaking van de beschikbare collectie, bleek een lastige opgave voor de medewerkers. Artof heeft hiervoor een werkwijze ingevoerd en het volgen hiervan begeleid. Het resultaat was een concreet en compleet inhoudelijk tentoonstellingsplan. In de komende fase worden dit inhoudelijk plan en het ruimtelijk ontwerp verder op elkaar afgestemd.

Eerste concept voor de herinrichting van het Leudalmuseum (Heer & Meester, 2016)